Xem Nội Dung Khóa Học

Tất cả 8 module bài học dưới đây đều nằm trong khóa học Be Your Best Self

Module 1: Giới thiệu về khóa học

Giới thiệu về mục tiêu, giá trị, lộ trình học và cách học khóa BYBS sao cho hiệu quả nhất. 

Module 2: Bạn là kiến trúc sư của cuộc đời mình

Học cách thấu hiểu, yêu thương, chăm sóc chính bản thân mình.

Module 3: Mindset - Bạn chính là những gì bạn nghĩ

Giúp bạn có những Mindset đúng đắn, tiến bộ để thay đổi cuộc sống của mình.

Module 4: Nâng tầm giá trị bản thân

Cách để học tập hiệu quả, phát triển tiềm năng và nâng tầm giá trị bản thân.

Module 5: Kiến tạo Phong cách sống thành công

Từng bước và cách làm chi tiết giúp bạn kiến tạo phong cách sống thành công.

Module 6: Trở thành thỏi nam châm thu hút những gì bạn muốn

Ứng dụng các phương pháp về tiềm thức, Luật hấp dẫn, tần số rung động… để thu hút những gì bạn muốn.

Module 7: Trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin, đầy nội lực và giàu khí chất

Tất cả các bí quyết về giao tiếp, phát huy khí chất, tạo lập nghi thức để trở thành người phụ nữ tự tin và nội lực.

Module 8: Phụ nữ và Sự nghiệp: Làm chủ tài chính, làm chủ cuộc đời

Bí quyết tự do tài chính cho phụ nữ, chìa khóa để thành công trong hạnh phúc và bình an.