4.1. Giá trị bản thân là gì? Tại sao phải nâng tầm giá trị bản thân?