5.3. Vượt qua nỗi sợ thất bại – Loại bỏ sự trì hoãn