6.4. Sống với lòng biết ơn điều kỳ diệu sẽ đến với bạn