6.5. Nâng cao tần số rung động – làm chủ cuộc đời mình muốn