7.3. Mẹo để dù thời gian eo hẹp vẫn có thể trở nên vừa giàu tri thức vừa xinh đẹp mỗi ngày