7.4. Hãy thiết lập những nghi thức riêng của bản thân